OGBUD Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 36A / U1, 85-097 Bydgoszcz
    grafika  grafika(+48) 500 283 398   @

InwestycjaLokal (Termin)PiętroPokojePowierzchnia m²RzutyInneStatusCena
Pułaskiego 25A / 8 (gotowe)I Piętro469.06rzutwizualizacja– Rabat: 25 000 zł473,100.00 zł
Pułaskiego 25A / 12 (gotowe)II Piętro468.69rzutwizualizacja– Rabat: 25 000 zł479,000.00 zł
Pułaskiego 25 / 9 (gotowe)II Piętro357.38rzutwizualizacja– Rabat: 35 000 zł (Rezerw.)393,300.00 zł
Pułaskiego 25 / 13 (gotowe)III Piętro357.12rzutwizualizacja– Rabat: 35 000 zł399,200.00 zł
Sandomierska38 / 1 (gotowe)Parter236.4--sprzedane
Sandomierska38 / 2 (gotowe)Parter356.16rzutogródekwolne450,900.00 zł
Sandomierska38 / 3 (gotowe)I Piętro467.63rzut-wolne516,000.00 zł
Sandomierska38 / 4 (gotowe)I Piętro236.33--sprzedane
Sandomierska38 / 5 (gotowe)I Piętro356.22rzut-wolne451,400.00 zł
Sandomierska38 / 6 (gotowe)II Piętro467.59rzut-wolne522,400.00 zł
Sandomierska38 / 7 (gotowe)II Piętro236.37--sprzedane
Sandomierska38 / 8 (gotowe)II Piętro356.14rzut-wolne456,400.00 zł
Sandomierska38 / 9 (gotowe)III Piętro467.56rzut-zapytaj556,000.00 zł
Sandomierska38 / 10 (gotowe)III Piętro236.33--sprzedane
Sandomierska38 / 11 (gotowe)III Piętro356.12rzut-wolne461,800.00 zł
Sandomierska38 / 12 (gotowe)IV Piętro467.54rzut-wolne572,700.00 zł
Sandomierska38 / 13 (gotowe)IV Piętro236.31--sprzedane
Sandomierska38 / 14 (gotowe)IV Piętro356.14rzut-wolne476,000.00 zł
Sandomierska38 / 15 (gotowe)V Piętro467.47rzut-wolne582,200.00 zł
Sandomierska38 / 16 (gotowe)V Piętro236.31--sprzedane
Sandomierska38 / 17 (gotowe)V Piętro356.19rzut-wolne484,900.00 zł
Sandomierska38 / 18 (gotowe)Parter365.73rzutogródekwolne498,200.00 zł
Sandomierska38 / 19 (gotowe)Parter345.8--sprzedane
Sandomierska38 / 20 (gotowe)Parter360.85rzutogródekwolne461,200.00 zł
Sandomierska38 / 21 (gotowe)I Piętro365.64rzut-wolne497,500.00 zł
Sandomierska38 / 22 (gotowe)I Piętro345.8--sprzedane
Sandomierska38 / 23 (gotowe)I Piętro360.77rzut-wolne460,600.00 zł
Sandomierska38 / 24 (gotowe)II Piętro365.67rzut-wolne504,300.00 zł
Sandomierska38 / 25 (gotowe)II Piętro345.76rzut-wolne376,600.00 zł
Sandomierska38 / 26 (gotowe)II Piętro360.74rzut-wolne466,400.00 zł
Sandomierska38 / 27 (gotowe)III Piętro365.78rzut-wolne511,700.00 zł
Sandomierska38 / 28 (gotowe)III Piętro345.75rzut-wolne381,000.00 zł
Sandomierska38 / 29 (gotowe)III Piętro360.65rzut-wolne471,800.00 zł
Sandomierska38 / 30 (gotowe)IV Piętro365.64rzut-wolne527,000.00 zł
Sandomierska38 / 31 (gotowe)IV Piętro345.78rzut-wolne392,700.00 zł
Sandomierska38 / 32 (gotowe)IV Piętro360.65rzut-wolne487,000.00 zł
Sandomierska38 / 33 (gotowe)V Piętro365.63rzut-wolne536,800.00 zł
Sandomierska38 / 34 (gotowe)V Piętro345.78--sprzedane
Sandomierska38 / 35 (gotowe)V Piętro360.64rzut-wolne496,000.00 zł
Sandomierska38 / 36 (gotowe)Parter239.3--sprzedane
Sandomierska38 / 37 (gotowe)Parter366.51rzutogródekwolne524,000.00 zł
Sandomierska38 / 38 (gotowe)Parter236.33--sprzedane
Sandomierska38 / 39 (gotowe)Parter368.33rzutogródekwolne514,500.00 zł
Sandomierska38 / 40 (gotowe)I Piętro244.43--sprzedane
Sandomierska38 / 41 (gotowe)I Piętro366.38rzut-wolne523,000.00 zł
Sandomierska38 / 42 (gotowe)I Piętro236.33--sprzedane
Sandomierska38 / 43 (gotowe)I Piętro368.4rzut-wolne515,000.00 zł
Sandomierska38 / 44 (gotowe)II Piętro244.36--sprzedane
Sandomierska38 / 45 (gotowe)II Piętro366.33rzut-wolne529,300.00 zł
Sandomierska38 / 46 (gotowe)II Piętro236.33--sprzedane
Sandomierska38 / 47 (gotowe)II Piętro368.3rzut-wolne521,100.00 zł
Sandomierska38 / 48 (gotowe)III Piętro244.24rzut-zapytaj364,000.00 zł
Sandomierska38 / 49 (gotowe)III Piętro366.35rzut-wolne536,100.00 zł
Sandomierska38 / 50 (gotowe)III Piętro236.33--sprzedane
Sandomierska38 / 51 (gotowe)III Piętro368.2rzut-wolne527,100.00 zł
Sandomierska38 / 52 (gotowe)IV Piętro244.43rzut-wolne376,700.00 zł
Sandomierska38 / 53 (gotowe)IV Piętro366.31--sprzedane
Sandomierska38 / 54 (gotowe)IV Piętro236.33--sprzedane
Sandomierska38 / 55 (gotowe)IV Piętro368.29rzut-wolne544,900.00 zł
Sandomierska38 / 56 (gotowe)V Piętro244.38rzut-zapytaj382,900.00 zł
Sandomierska38 / 57 (gotowe)V Piętro366.38--sprzedane
Sandomierska38 / 58 (gotowe)V Piętro236.33--sprzedane
Sandomierska38 / 59 (gotowe)V Piętro368.28rzut-wolne555,100.00 zł
Sandomierska36 / 1 (2023.05)Parter473.21--sprzedane
Sandomierska36 / 2 (2023.05)Parter355.96rzutogródekwolne446,500.00 zł
Sandomierska36 / 3 (2023.05)Parter240.77rzutogródekwolne343,600.00 zł
Sandomierska36 / 4 (2023.05)I Piętro469.54rzut-wolne516,600.00 zł
Sandomierska36 / 5 (2023.05)I Piętro360.08rzut-wolne458,400.00 zł
Sandomierska36 / 6 (2023.05)I Piętro355.89rzut-wolne446,000.00 zł
Sandomierska36 / 7 (2023.05)I Piętro240.73--sprzedane
Sandomierska36 / 8 (2023.05)II Piętro469.59rzut-wolne548,300.00 zł
Sandomierska36 / 9 (2023.05)II Piętro360.11rzut-wolne464,600.00 zł
Sandomierska36 / 10 (2023.05)II Piętro355.85rzut-wolne451,200.00 zł
Sandomierska36 / 11 (2023.05)II Piętro240.82rzut-zapytaj348,100.00 zł
Sandomierska36 / 12 (2023.05)III Piętro469.48rzut-wolne554,400.00 zł
Sandomierska36 / 13 (2023.05)III Piętro360.1rzut-wolne470,500.00 zł
Sandomierska36 / 14 (2023.05)III Piętro355.85rzut-zapytaj473,600.00 zł
Sandomierska36 / 15 (2023.05)III Piętro240.81rzut-wolne352,100.00 zł
Sandomierska36 / 16 (2023.05)IV Piętro469.5rzut-wolne565,000.00 zł
Sandomierska36 / 17 (2023.05)IV Piętro360.2rzut-wolne480,300.00 zł
Sandomierska36 / 18 (2023.05)IV Piętro355.87rzut-wolne482,100.00 zł
Sandomierska36 / 19 (2023.05)IV Piętro240.82rzut-wolne358,400.00 zł
Sandomierska36 / 20 (2023.05)V Piętro469.51rzut-wolne575,500.00 zł
Sandomierska36 / 21 (2023.05)V Piętro360.14rzut-wolne488,900.00 zł
Sandomierska36 / 22 (2023.05)V Piętro355.82rzut-wolne490,100.00 zł
Sandomierska36 / 23 (2023.05)V Piętro240.87rzut-wolne364,900.00 zł
Sandomierska36 / 24 (2023.05)Parter353.26rzutogródekwolne417,000.00 zł
Sandomierska36 / 25 (2023.05)Parter345.75--sprzedane
Sandomierska36 / 26 (2023.05)Parter365.62rzutogródekwolne500,600.00 zł
Sandomierska36 / 27 (2023.05)I Piętro353.32rzut-wolne417,400.00 zł
Sandomierska36 / 28 (2023.05)I Piętro345.65rzut-wolne362,000.00 zł
Sandomierska36 / 29 (2023.05)I Piętro365.58rzut-wolne500,300.00 zł
Sandomierska36 / 30 (2023.05)II Piętro353.23rzut-wolne422,100.00 zł
Sandomierska36 / 31 (2023.05)II Piętro345.75--sprzedane
Sandomierska36 / 32 (2023.05)II Piętro365.6rzut-wolne507,000.00 zł
Sandomierska36 / 33 (2023.05)III Piętro353.24rzut-wolne427,500.00 zł
Sandomierska36 / 34 (2023.05)III Piętro345.69rzut-wolne371,400.00 zł
Sandomierska36 / 35 (2023.05)III Piętro365.27rzut-wolne514,300.00 zł
Sandomierska36 / 36 (2023.05)IV Piętro353.25rzut-wolne435,500.00 zł
Sandomierska36 / 37 (2023.05)IV Piętro345.68rzut-wolne378,200.00 zł
Sandomierska36 / 38 (2023.05)IV Piętro365.63rzut-wolne523,700.00 zł
Sandomierska36 / 39 (2023.05)V Piętro353.31rzut-wolne444,000.00 zł
Sandomierska36 / 40 (2023.05)V Piętro345.8--sprzedane
Sandomierska36 / 41 (2023.05)V Piętro365.66rzut-wolne533,800.00 zł
Sandomierska36 / 42 (2023.05)Parter475.36rzutogródekwolne571,200.00 zł
Sandomierska36 / 43 (2023.05)Parter486.65rzutogródekwolne635,100.00 zł
Sandomierska36 / 44 (2023.05)I Piętro475.34rzut-wolne571,000.00 zł
Sandomierska36 / 45 (2023.05)I Piętro486.53rzut-zapytaj634,200.00 zł
Sandomierska36 / 46 (2023.05)II Piętro475.34rzut-wolne578,600.00 zł
Sandomierska36 / 47 (2023.05)II Piętro486.55rzut-wolne643,000.00 zł
Sandomierska36 / 48 (2023.05)III Piętro475.26rzut-wolne585,500.00 zł
Sandomierska36 / 49 (2023.05)III Piętro486.39rzut-wolne650,500.00 zł
Sandomierska36 / 50 (2023.05)IV Piętro475.22rzut-wolne596,400.00 zł
Sandomierska36 / 51 (2023.05)IV Piętro486.47rzut-wolne664,000.00 zł
Sandomierska36 / 52 (2023.05)V Piętro475.22rzut-wolne607,700.00 zł
Sandomierska36 / 53 (2023.05)V Piętro486.53rzut-wolne677,500.00 zł

 

 

Znajdź swoje mieszkanie, sprawdź dostępność oraz ceny

 ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJE NIE STANOWIĄ OFERTY W MYŚL ART. 66, § 1. KODEKSU CYWILNEGO.

Copyright © B.P.B.O. OGBUD Sp. z o.o., 2019. All Rights Reserved
Created by  Bikam Marketing